Information:

Denna färgkarta gäller för:

  • Pilot II
  • Hardtop AX
  • Hardtop HB
  • Penguard Topcoat

Ange alltid färgkod vid beställning !