PropSpeed


PropSpeed är en produkt tillverkad I Nya Zeeland av Oceanmax http://propspeed.co.nz/

PropSpeed skiljer sig från traditionella antifouling behandligar på så sätt att ytan som skall skyddas behandlas med en silicon polymer som är så glatt att inget kan fästa på ytan.

PropSpeed är mycket lämplig för mindre ytor där traditionell bottenfärg inte kan användas som tex. propellrar, drev, bogpropellrar, axlar.

PropSpeed fungerar i höga hastigheter och har en livslängd upp till två år.

PropSpeed är miljövänlig då den inte innehåller några giftigiga kemikalier som kan skada marint liv.

PropSpeed fungerar även på drev:

PROPSPEED er testet af VOLVO PENTA på IPS drev og bronce propeller og er deres udsagn er, at det giver en meget fin beskyttelse mod begroning og en næsten ikke målbar effektivitetsforringelse på propellen.” www.denrex.com


Refensbilder:
http://propspeed.co.nz

Reklam video: www.youtube.com

Appliceringsinstruktion: www.youtube.com

Läs mer om PropSpeed på nätet:

www.samsmarine.com

www.nielsenbeaumont.com

www.splashpublicity.co.uk

wwwsailboat2adventurecom.blogspot.com

 

PropSpeed säljs inte direkt till konsument, villkoret från importören är att utbildad personal utför behandlingen.

Vi på FREWI behandlar ditt drev/propeller/rigg på plats hos dig inom StorStockholm eller hos oss i Södertälje.

Behandlingen med PropSpeed är en tvåstegsprocess beroende på vilket underlag som skall behandlas.

På rena metallytor som t.ex propeller rengörs & avfettas ytorna noggrant och därefter våtslipas och rengörs med PropRep Cleaner noga, därefter appliceras en epoxibaserad etchprimer som är svagt gulaktig i kulören, efter denna procedur så appliceras ClearCoat bestående av en flytande transparant silicon polymer som härdar mot underlaget.

Vid behandling av drev/rigg så rengörs & avfettas ytorna noggrant och därefter våtslipas ytan och rengörs med PropRep Cleaner, efter denna procedur så appliceras ClearCoat bestående av en flytande transparant silicon polymer som härdar mot underlaget.